Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie oraz uczniów szkół podstawowych z powiatu ostrowskiego do udziału w Internetowym Konkursie Wiedzy o Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie. Znajdziecie tu regulamin konkursu, instrukcję, przykładowe źródła informacji oraz test konkursowy. Test zostanie otwarty 13 czerwca, a zamknięty 20 czerwca. Powodzenia!

Materiały dla słuchaczy kursu kwalifikacyjnego w zawodzie technik rolnik z przedmiotu Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w rolnictwie

Materiały dla słuchaczy kursu kwalifikacyjnego w zawodzie rolnik z przedmiotów: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej oraz Podstawy działalności rolniczej.