Test dotyczy podziału składników pokarmowych i ich roli w organizmie człowieka.